Struktura akcjonariatu - Legnicki Park Technologiczny LETIA S.A.

STRUKTURA AKCJONARIATU

Udziałowcy Legnicki Park Technologiczny LETIA S.A.

  • Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.: 100%