Struktura akcjonariatu - Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

Akcjonariusze

Kapitał

Ilość głosów

wartość liczbowa

%

wartość liczbowa

%

Skarb Państwa

14 317 000

39,77

28 634

50,98

Gmina Polkowice

8 635 000

23,98

9 735

17,33

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

4 000 000

11,11

8 000

14,24

Gmina Miejska Złotoryja

2 400 000

6,67

2 400

4,27

Gmina Gromadka

1 300 000

3,61

1 400

2,49

Gmina Legnica

394 000

1,09

594

1,06

Gmina Warta Bolesławiecka

300 000

0,83

600

1,07

ING Bank Śląski S.A.

100 000

0,28

100

0,18

Santander Bank Polska S.A.

150 000

0,42

300

0,53

KGHM Polska Miedź S.A.

4 408 000

12,24

4 408

7,85

Razem

36 004 000

100,00

56 171

100,00