Dolnośląska Akademia TenStep


DATS_19_1

TenStep Western Poland oraz Legnicki Park Technologiczny LETIA S. A.

mają przyjemność zaprosić Państwa do udziału

w XV - edycji warsztatów praktycznego zarządzania projektami

Dolnośląskiej Akademii TenStep.

Jest to przedsięwzięcie edukacyjne, które odpowiada na najważniejsze wyzwania i problemy, z którymi zmagają się współcześnie firmy, urzędy i instytucje przy realizacji przedsięwzięć biznesowych, organizacyjnych czy innych.

Wielowymiarowy trening i nauka przez praktykę w ramach Dolnośląskiej Akademii TenStep opierają się na przekonaniu, że każda osoba zajmująca się projektami, zarówno na poziomie strategicznym, jak i operacyjnym, powinna posiadać metodyczną wiedzę na temat skutecznego zarządzania projektami oraz szczególne umiejętności menedżerskie i przywódcze z tym związane.

Program Akademii realizowany jest w trakcie 8 zjazdów.
Kolejna edycja warsztatów rozpocznie się już w 7 października 2019 r. w Letia  Business Center.

Harmonogram  zjazdów:

ZJAZD 1.  - Wprowadzenie do zarządzania projektami. Definiowanie Projektów. - 07.10.2019
ZJAZD 2.   - Definiowania projektu część dalsza. - 21.10.2019

ZJAZD 3. - Budowanie Planu Projektu i zarządzanie harmonogramem. - 22.10.2019
ZJAZD 4. - Zarządzanie zmianą w projekcie -04.11.2019

ZJAZD 5.  - Zarządzanie problemami krytycznymi i kryzysem w projekcie. - 05.11.2019

ZJAZD 6. - Zarządzanie komunikacją i dokumentami. Zarządzanie interesariuszami. - 22.11.2019
ZJAZD 7. - Zarządzanie ryzykiem. Zarządzanie personelem w projekcie. - 09.12.2019
ZJAZD 8. - Zarządzanie jakością i pomiarami. Zarządzanie dostawcami. Egzamin Fn-TSPM - 10.12.2019

Celem Akademii jest zdobycie przez uczestników specjalistycznej wiedzy, umiejętności praktycznych oraz kompetencji personalnych w zakresie zarządzania projektami. Więcej o procesach zarządczych i założeniach.

Akademia skierowana jest do osób zajmujących się planowaniem i nadzorowaniem realizacji projektów. Do menedżerów projektu, przedsiębiorców i osób odpowiedzialnych za wdrażanie nowych przedsięwzięć oraz wszystkich, którzy chcieliby rozwijać swoje kompetencje w zarządzaniu projektami.

Każde zajęcia prowadzone będą przez dwóch trenerów, z czego jednym z nich będzie Piotr Filipiuk, manager i ekspert w dziedzinie zarządzania, filozof z wykształcenia. Jest on Absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego. Kończył studia podyplomowe z zakresu zastosowań technik informatycznych, marketingu usług oraz komunikacji społecznej. Certyfikowany Kierownik Projektu (TSPM), Wicedyrektor ds. Programów i Wydarzeń lubuskiego oddziału PMI Polska. Więcej o prowadzącym.
Zwieńczeniem warsztatów Dolnośląskiej Akademii TenStep jest egzamin certyfikujący Foundation – TenStep Project Manager (Fn-TSPM™). Warunki konieczne do przystąpienia do egzaminu to: aktywne uczestnictwo w warsztatach, posiadanie doświadczenia w zarządzaniu projektami oraz pozytywne zdanie egzaminu. Certyfikat wydawany jest przez TenStep Academy – TenStep Inc., Georgia, USA. Egzamin nie jest obowiązkowy.

W warsztatach jednej edycji uczestniczyć może maksymalnie czterech Pracowników tej samej firmy.

***

OPINIE UCZESTNIKÓW DOTYCHCZASOWYCH EDYCJI WARSZTATÓW

Dolnośląskiej Akademii TenStep

"Metodyka TenStep ma ogromną przewagę nad innymi metodykami stosowanymi w zarządzaniu projektami: jest prosta, przejrzysta i intuicyjna. Żyjemy intensywnie w ciągłej zmianie i pod ogromną presją czasu, tak że szukamy wszelkich sposobów aby ułatwiać sobie pracę, korzystać z szablonów, ale zarazem dawać sobie prawo do korzystania tylko z tego co w danej chwili potrzebujemy. To właśnie daje TenStep porządkuje i upraszcza świat projektów dzięki swej metodologii daje poczucie komfortu, że jesteśmy w stanie kontrolować przebieg procesu, zarządzać bez emocji zmianami, bo są oczywistą częścią naszego życia. Dla mnie osobiście TenStep wprowadził dużo większą odwagę w zarządzaniu projektami, akceptację do często odmiennych interesów w projekcie i łatwość w sprowadzaniu problemu do statusu zmiany".

Jolanta - Vice HR Director

"Dolnośląska Akademia TenStep pozwala spojrzeć typowym mechanikom i konstruktorom z innej strony na prowadzenie projektów. Ukierunkowuje bardziej na zarządzanie projektami, wprowadza w nich ład, porządek i systematykę – tworzymy pewnego rodzaju umowę. Wszyscy muszą wiedzieć jaki jest cel i muszą go tak samo rozumieć. Akademia prowadzona przez doświadczonych pracowników, w sposób praktyczny i bardzo przyswajalny".

Tomasz - Kierownik Działu Badań, Rozwoju i Inwestycji (branża: Producent Maszyn i Urządzeń)

"Metodyka TenStep jest na tyle elastyczna, że sprawdzi się dla osób dopiero rozpoczynających praktykę  w prowadzeniu projektów, jak również dla doświadczonych kierowników projektów, którzy mogą dalej doskonalić swoje umiejętności. Zastosowane podejście modułowe oraz obligatoryjne definiowanie projektu według poszczególnych działów wprowadza porządek oraz nie pozwala, aby żaden aspekt prowadzenia projektu został pominięty. Daje to kierownikowi projektu poczucie panowania nad sytuacjami, które mogą się wydarzyć i wpłynąć na projekt, dzięki czemu nie będą podejmowane chaotyczne działania. Dokumentacja związana z prowadzeniem projektu jest tylko w niezbędnym zakresie i pomaga, a nie jest uciążliwym obowiązkiem. Dla osób pełniących funkcje operacyjne, metodyka TenStep  ułatwia w przestawieniu się na zarządzanie projektowe".

Dorota - Kierownik Działu HR (branża: Automotive)

"Uczestnictwo w Dolnośląskiej Akademii TenStep było dla mnie zaszczytem i źródłem sprawdzonej metodyki skutecznego zarządzania projektami. W czasie warsztatów z wielką przyjemnością miałem możliwość zdobywania podstawowej wiedzy o zarządzaniu projektami wg sprawdzonej metodyki TenStep. Największą wartością każdej organizacji są ludzie, a Dolnośląska Akademia TenStep jest tego najlepszym przykładem. Warsztaty były prowadzone bardzo profesjonalnie i inspirują uczestników do dalszego doskonalenia wszystkich umiejętności, niezbędnych do osiągnięcia sukcesu podczas zarządzania wszystkimi procesami projektu".

Tomasz - Kierownik Wydziału (branża: Producent Maszyn i Urządzeń)

"Metodyka TenStep to proste a zarazem profesjonalne narzędzie do zarządzania projektami – projektami małymi jak i dużymi, wielowarstwowymi. Jej stosowanie daje gwarancję udanej realizacji zadania projektowego przy uwzględnieniu lepszego zarządzania czasem pracy, co w rezultacie wyraża się większą efektywnością i jakością zadań. Metodyka TenStep zapewnia transparentność poszczególnych procesów (zadań), monitorowanie ich przebiegów oraz terminowość realizacji. Dzięki  skutecznej komunikacji między procesami, w przypadku przekroczenia terminu realizacji któregoś z zadań, dostępne narzędzia ułatwiają podjęcie właściwych decyzji aby projekt wrócił na właściwe tory i zakończył się pełną, terminową realizacją".

Krzysztof - Starszy Specjalista Konstruktor

l

b

c

XV edycja warsztatów:

październik - grudzień 2019

lokalizacja: LETIA BUSINESS CENTER


Cena netto: 4 290 pln + 660 pln egzamin

KONTAKT I ZAPISY:

Malwina Kunicka
T: 697 671 368, 76 723 54 54
e-mail: m.kunicka@letia.pl

lub

Magda Monteiro
T: 697 890 426, 76 723 54 43
e-mail: m.monteiro@letia.pl