O spółce - Legnicki Park Technologiczny LETIA S.A.

MISJA I CELE LEGNICKI PARK TECHNOLOGICZNY LETIA S.A.

foto_wejscieZPodjazdem

Misją Legnickiego Parku Technologicznego jest kreowanie konkurencyjnej gospodarki regionu, poprzez tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości.